reset ggz

Lees hier meer over onze behandelingen

Reset GGZ

Werkwijze

We lopen allemaal wel eens vast en soms hebben we daar hulp bij nodig. Bij ons kun je terecht voor hulp. We kijken samen naar waarin je vastloopt en zoeken samen voor een optimale en duurzame oplossing. Om bij ons te kunnen aanmelden heeft u enkel een verwijsbrief nodig van uw huisarts/ bedrijfsarts/ medisch specialist of regiebehandelaar. Zodra deze ontvangen is, nemen wij direct contact met u op voor een kennismakingsafspraak/ intakegesprek.

Persoonlijke aanpak

Alvorens de behandeling start zal eerst eenintakegesprek plaatsvinden. Tijdens het intakeproces wordt datgene waar u tegenaanloopt zorgvuldig in kaart gebracht. Dit is belangrijk om een gedetailleerd beeld te krijgenvan de situatie zodat we samen de focus opde juiste plek leggen. Daarna volgt een gesprek met een regiebehandelaar die toezichthoudt op het beloop van de behandeling. Vervolgens wordt samen met u een behandelplanopgesteld waarin de diagnose, advies, therapievorm en behandeldoelen in voorkomen. Ditzorgt voor overzicht in het traject.

Behandeling

Alvorens de behandeling start zal eerst een intakegesprek plaatsvinden. Tijdens het intakeproces wordt datgene waar u tegenaan loopt zorgvuldig in kaart gebracht. Dit is belangrijk om een gedetailleerd beeld te krijgen van de situatie zodat we samen de focus op de juiste plek leggen. Daarna volgt een gesprek met een regiebehandelaar die toezicht houdt op het beloop van de behandeling. Vervolgens wordt samen met u een behandelplan opgesteld waarin de diagnose, advies, therapievorm en behandeldoelen in voorkomen. Dit zorgt voor overzicht in het traject.

Therapie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie met interventies die ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve psychologie. De kern is de veronderstelling dat irrationele cognities zorgen voor disfunctioneel gedrag, zoals vermijdingsgedrag of agressie. Je kijkt samen naar gedach- te- en gedragspatronen en past deze aan waar nodig. Deze therapie is zeer effectief gebleken bij veel stoornissen.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Interpersoonlijke psychotherapie

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende therapie voor mensen met een depres- sie die is ontstaan door verandering van relaties met belangrijke anderen. Problemen die kunnen ontstaan door een ontwrichtende situatie zoals een echtscheiding, rolverandering en verlies kun- nen hiermee opgelost worden. Deze therapie is daarnaast ook effectief gebleken bij patiënten die moeite hebben met relaties te onderhouden belangrijke anderen.

Imaginaire exposure

Imaginaire Exposure Therapie (IET) is een therapie die gebruikt wordt bij de verwerking van trau- ma’s zoals een verkeersongeval of het overlijden van een dierbare. Dit is een vorm van cognitieve gedragstherapie en is zeer effectief gebleken bij het behandelen van trauma’s.

Lotgenotengroep

Soms kan je behoefte hebben aan contact met anderen die een vergelijkbare situatie hebben meegemaakt. Hiervoor wordt een lotgenotengroep georganiseerd om ervoor te zorgen dat er een luisterend oor voor je is en dat je je begrepen voelt door mensen die vergelijkbare ervaringen hebben.

Yucel methode 

De Yucelmethode is een nieuwe manier van behandelen en houdt in dat de hulpvrager (een persoon, gezin of familie) een kleurrijke, visuele weergave van zijn levenssituatie bouwt. Het gebruik van eigen kracht wordt gestimuleerd bij het verhelderen en oplossen van problemen middels deze visuele weergave van de levenssituatie.

Neem de eerste stap

Schrijf je nu in

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo!
Hoe kunnen we je helpen?