FAQ

Reset GGZ biedt zorg op maat. Wij zorgen ervoor dat u behandeling krijgt van een zorgprofessional die dichter bij u kan staan middels het spreken van dezelfde taal, cultuur en begrip heeft voor de achtergrond.

Ja, we nemen nieuwe patiënten aan.

Een verwijzing van een huisarts/arts is altijd verplicht. Uw (huis)arts kan deze aan u of aan ons doorsturen. De verwijzing kan via e-mail en via zorgdomein naar ons verzonden worden. Indien u de verwijsbrief met de hand heeft meegekregen, kunt u op onze website de verwijsbrief downloaden onder het kopje “inschrijving”. Zo wordt automatisch een dossier van u aangemaakt en bellen we u op om een intakegesprek in te plannen.

We hebben een korte of geen wachtlijst. U kunt in de meeste gevallen relatief snel een intakegesprek krijgen. Gemiddeld duurt het 3-4 weken voor een intakegesprek.

Op het moment dat u een verwijsbrief van uw huisarts ontvangt, kunt u zich inschrijven op onze website. Uw verwijsbrief kan door uw huisarts ook direct naar ons verstuurd worden via zorgdomein. Wij maken dan een dossier aan en bellen u voor een intakegesprek.

Na dat we de verwijzing hebben ontvangen, wordt er met u contact opgenomen voor een kennismakingsafspraak/intakegesprek. Indien u zelf wilt bellen voor andere vragen dan kan dat telefonisch: 070-785 56 03 of via de mail: info@reset-ggz.nl

Nee, u hoeft niet zelf contact met ons op te nemen. Indien wij een dossier van u hebben aangemaakt, bellen wij u op om een intakegesprek in te plannen.

De duur van de therapie voor een psychische klachten/stoornissen is natuurlijk afhankelijk van de ernst van de klachten. Gemiddeld duurt een behandeling 6 maanden tot 1 jaar.

Wij geven geen online therapie. In uitzonderlijke gevallen kunnen een aantal sessies telefonisch plaatsvinden.

Op dit moment zijn we gecontracteerd met ASR, Ditzo, DSW, InTwente, Onvz, Stad Holland. Met andere verzekeraars zijn we nog mee in gesprek.

Indien wij geen contract hebben met uw verzekeraar gaan de declaraties via de patiënt. Dit houdt in dat een externe partij (infomedics) de nota’s van de behandelingen na u toe zullen sturen. Deze nota’s kunt u zelf indienen bij uw eigen zorgverzekeraar. U krijgt het deel wat vergoed wordt op uw rekening gestort. Het deel dat vergoed is, dient u over te maken aan Infomedics. Het deel wat niet vergoed wordt (eigen bijdrage), hoeft u niet te betalen. Wij hebben daar een coulanceregeling over. Dit houdt in dat wij uw eigen bijdrage kwijtschelden. Echter, let wel op, eigen risico staat hier los van. Deze dient u ten alle tijden zelf aan te vullen richting Infomedics of uw zorgverzekeraar.

Infomedics is een externe partij die de financiële zaken van een groot deel van de zorgverleners in Nederland heeft overgenomen. Zo ook die van Reset GGZ. Infomedics werkt voor duizenden kleine en grote zorgpraktijken en instellingen in Nederland. De bekendste activiteit bestaat uit facturering en debiteurenbeheer voor de eerstelijns zorg. Denk daarbij aan tandartsen, mondhygiënisten, fysiotherapeuten en GGZ instellingen.

Dit is afhankelijk van de ernst van de klacht. De behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Nee, wij hebben coulanceregeling hiervoor. Dat betekent dat wij het deel dat niet vergoed wordt voor u kwijtschelden. Echter, let wel op, hier hoort eigen risico niet bij.

Ja, de behandelingen zowel bij de psychiater als de psychologen vinden op één locatie plaats. Binnenkort zullen we een tweede locatie openen. Wij houden jullie tijdig op de hoogte hiervan.

Indien u niet aanwezig kunt zijn op uw afspraak, kunt u dit 24 van tevoren verzetten of annuleren. Indien dit niet tijdig gebeurt, wordt dit in rekening gebracht.

Indien u een afspraak bent vergeten, krijgt u hier een rekening voor opgestuurd. U wordt gebeld om een nieuwe afspraak te maken.

Na een intakegesprek wordt een psychiatrisch onderzoek gepland waar diagnose plaatsvindt. Vervolgens krijgt u een adviesgesprek waarin de diagnose en beleidsplan met u gedeeld wordt. Er wordt tijdens dit adviesgesprek ook een behandelplan gemaakt. Indien u akkoord gaat met het behandelplan, zal behandeling starten.

Voor aangelegenheden die niet kunnen wachten tot de volgende behandelafspraak of wanneer de crisis plaatsvindt buiten kantoortijden kunt u zich melden aan uw huisarts. Bij levensbedreigende situatie bel 112.

 

Nee, wij bieden hulp voor eenieder tussen 18-65 jaar.

Ja, wij werken samen met een psychiater die supervisie doet bij behandelingen.

 

Ja, de psychiater schrijft medicatie voor aan patiënten indien dat nodig is.

 

Ja, zorgprofessionals van Reset-GGZ komen graag dichter bij u staan door de zelfde taal te spreken (indien mogelijk), door te verdiepen in verschillende culturen en te achter halen welke problemen zich vaak afspelen.

 

Ja, wij gebruiken ook WhatsApp om het contact met de organisatie makkelijk te maken. Ons WhatsApp nummer is: 0611135557.

Ja, op dit moment zijn wij opzoek naar GZ-psychologen en basispsychologen om ons team te versterken. Daarnaast nemen wij per jaar nemen wij 2 stagiaires aan.

 

Ja, u kunt bij ons Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapy krijgen in geval van trauma zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

 

We helpen je graag verder

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo!
Hoe kunnen we je helpen?