Therapieën

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie met interventies die ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve psychologie. De kern is de veronderstelling dat irrationele cognities zorgen voor disfunctioneel gedrag, zoals vermijdingsgedrag of agressie. Je kijkt samen naar gedach- te- en gedragspatronen en past deze aan waar nodig. Deze therapie is zeer effectief gebleken bij veel stoornissen.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende therapie voor mensen met een depres- sie die is ontstaan door verandering van relaties met belangrijke anderen. Problemen die kunnen ontstaan door een ontwrichtende situatie zoals een echtscheiding, rolverandering en verlies kun- nen hiermee opgelost worden. Deze therapie is daarnaast ook effectief gebleken bij patiënten die moeite hebben met relaties te onderhouden belangrijke anderen.

Imaginaire Exposure Therapie (IET) is een therapie die gebruikt wordt bij de verwerking van trau- ma’s zoals een verkeersongeval of het overlijden van een dierbare. Dit is een vorm van cognitieve gedragstherapie en is zeer effectief gebleken bij het behandelen van trauma’s.

Soms kan je behoefte hebben aan contact met anderen die een vergelijkbare situatie hebben meegemaakt. Hiervoor wordt een lotgenotengroep georganiseerd om ervoor te zorgen dat er een luisterend oor voor je is en dat je je begrepen voelt door mensen die vergelijkbare ervaringen hebben.

De Yucelmethode is een nieuwe manier van behandelen en houdt in dat de hulpvrager (een persoon, gezin of familie) een kleurrijke, visuele weergave van zijn levenssituatie bouwt. Het gebruik van eigen kracht wordt gestimuleerd bij het verhelderen en oplossen van problemen middels deze visuele weergave van de levenssituatie.

Acceptance Commitment Therapy (ACT): is een vorm van therapie waarbij de acceptatie van uw klachten staan centraal (acceptatie). Je leert om het zinloze gevecht met ongewenst emoties, gedachten en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen. Zo ontstaat er ruimte en aandacht voor dingen die echt belangrijk voor je zijn (commitment). Het doel is niet om klachten op te lossen of te verwijderen, maar om mentaal veerkrachtiger te worden.  

Schematherapie helpt je de reden van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.  

Mindfulness, of aandachttraining, is het tegenovergestelde van leven op de automatische piloot. Je komt dichterbij je gevoel, zonder erover te oordelen of er direct gevolg aan te geven. Je accepteert de situatie zoals die is en creëert zo ruimte om problemen van een andere kant te bekijken. Door dit proces te trainen, leef je intenser en kun je makkelijker ontspannen.   

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelvorm voor mensen met psychosociale of psychische problematiek, waarbij de psychomotorisch therapeut richt zich op de problematiek zoals die naar voren komt in bewegingsgedrag, lichaamstaal, lichamelijke spanningen, lichaamshouding, lichaamssensaties en lichaamsbeleving.  

Mentalization-Based Treatment (MBT) is een effectieve behandeling voor volwassenen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). BPS is een ernstige psychische stoornis die wordt gekenmerkt door stoornissen in relaties, zelfbeeld, emotiehantering en impulsiviteit.  

EFT richt zich op het aanbrengen van veranderingen in emoties door emoties. Een EFT-Therapeut kijkt dan ook verder dan enkel de klacht, hij werkt met de hele persoon. En hij gebruikt emoties als helende kracht.  

De dialectische gedragstherapie is een therapie voor mensen met een ernstige borderline-problematiek. De therapie is voornamelijk gekoppeld aan problemen die kenmerkend zijn voor iemand met een BPS, zoals bijvoorbeeld relationele problemen, gedragsproblemen, instabiele identiteit, emotioneel labiliteit en cognitieve stoornissen.  

Exposure therapie de meest effectieve therapievorm is bij de meeste angststoornissen. Je leert stap voor stap de confrontatie met de angst aan te gaan. Dit is vaak best spannend, maar op de lange termijn leer je je angsten overwinnen. Het doel van deze therapie is dus niet dat de gevoelens van angst of spanning verdwijnen, maar dat ze jou niet meer onnodig belemmeren in jouw leven.  

Groepstherapie bestaat uit een beperkt aantal deelnemers, vaak acht tot tien, die vormt samen met een groepstherapeut een therapiegroep die regelmatig bij elkaar komt. Meestal is er één keer per week een bijeenkomst die anderhalf tot twee uur duurt. Tijdens de zitting bespreken en/of behandelen de groepsleden belangrijke onderwerpen met elkaar onder begeleiding van de therapeut. 

 

We helpen je graag verder

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo!
Hoe kunnen we je helpen?