Exclusie

Wanneer kan de cliënt niet behandeld worden bij Reset GGZ 

 

Als er sprake is van: 

Een verstandelijke beperking (dit wordt op cliëntniveau beoordeeld); 
Crisisgevoeligheid of ernstige suïcidaliteit waarvoor zorg buiten kantoortijden nodig is of zou kunnen zijn;
Middelenafhankelijkheid die op de voorgrond staat;
Ernstige geweldsdreiging; 
(Vermoeden van) Dementie;
Het ontbreken van een geldige ziektekostenverzekering;
Het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats; 
Bipolaire stoornis; 
Een ernstig verstoorde realiteitstoetsing, door bijvoorbeeld schizofrenie of andere psychotische stoornissen;
Automutilatie; 
Eetstoornis
Autisme Spectrum Stoornis (ASS). 

 

We helpen je graag verder

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo!
Hoe kunnen we je helpen?